Wie zijn we?

SlagweG

Wie zijn we?


Slagweg werd opgericht in 2001 en is een gedreven organisatie die zich vooral bezig houdt met het initiëren van culturele activiteiten. De vzw werd gestart door een aantal enthousiaste vrienden die de gezamenlijke passie voor muziek deelden. Ze spitsten zich voornamelijk toe op het spelen van Afrikaanse slaginstrumenten en het aanleren van Afrikaanse dansen. Doorheen de jaren kregen ze een groter inzicht en een bijzondere bedrevenheid in het bespelen van deze instrumenten. Een aantal jaar geleden besloten ze met Slagweg een eigen school op te starten om de kennis die ze hadden opgedaan te delen met andere geïnteresseerden.

We willen aan de hand van wekelijkse lessen Afrikaanse dans en percussie ons steentje bijdragen om deze rijke cultuur tastbaarder te maken voor jong en oud. In ons pakket scheppen we kansen om jezelf te uiten op muzikaal, creatief en expressief vlak. We trachten ons aanbod open te houden voor zowel louter recreatief als educatief amusement.


Visie & missie

De naam “Slagweg” heeft betrekking op de uitdrukking: “een slag van de molen hebben”. Dit geeft misschien een beeld van de sfeer die de groep karakteriseert. Slagweg profileert zichzelf als een groepje prettig gestoorde enthousiastelingen met een collectieve passie voor muziek en cultuur. De goede omgang, het aanstekelijke enthousiasme en het concept humor zijn inmiddels binnen de vzw en al zijn leden het visitekaartje van de groep geworden.


Het doel van de vereniging is het gezamenlijk beleven en geven van cursussen van dans, zang, muziek en percussie onder gelijk welke vorm. Slagweg wil jongeren en volwassenen iets bijbrengen over Afrikaanse percussie, Afrikaanse dans en de verschillende culturele tradities die ermee gepaard gaan. Het cultuuraspect omvat niet enkel Afrika maar de vereniging staat open voor dans en muziekbeleving in al zijn vormen en alle culturen.


De Afrikaanse dans wordt in de meeste gemeenten in het kader van de sportactiviteiten ingevuld. Doordat deze dans steeds met live muziek gepaard gaat zijn mensen vaak meer gedreven om hun eigen lichaam te bevrijden van alle mogelijke stressoren. En dat het de "hespe taille" omzet in een "wespe taille", dat is dan ook maar meegenomen!!